Om os

Det første fjernvarmeværk i Als blev opført 1965 på Poppelvej.

Det oprindelige varmeværket fra 1965 er stadig brugbart, men er ikke i brug i dagligdagen. Det står nu som et reserveanlæg, så hvis halmfyret af en eller anden grund sætter ud, eller der skal foretages justeringer på halmfyret. Så kan værket i en kortere periode fyre med olie igen.

Men med de stigende oliepriser besluttede den daværende bestyrelse at overgå til at fyre med halm, der også har den fordel at være forureningsfri. I 1986 stod det ny halmanlæg klar til brug.

Halmfyret er udbygget flere gange senest i 2003. Blandt andet er anlægget udvidet med større lagerkapacitet, så fjernvarmeværket har mulighed for at købe stort og billigere ind. I 2018 fik vi vores egen større lagerhal til opbevaring af brændsel. Denne hal er placeret ved siden af værket på Poppelvej.

I 2016 blev der som supplement til halm etableret et 6000 m2 solvarmeanlæg, og senest i 2018 er et stokeranlæg koblet til så det nu også er muligt at afbrænde frøafrens.

Af det varme vand værket i dag producerer kommer ca. 20% fra solvarme og 80% fra biobrændsel, hvor halm udgør den største del.

//