Als Fjernvarmeværk

mail@alsfjernvarme.dk eller telefon 98581700

Værd at vide

Vær opmærksom på, at Als Fjernvarmeværk står for reparation og vedligehold af rørledninger i gader og fortove frem til dit hus.
Indenfor påtager vi os ikke reparationer. Så skal du kontakte det VVS-firma, du normalt benytter dig af.
Har du på fornemmelsen, at der er noget galt med uret, der sidder ved indgangen til dit varmeanlæg, skal du kontakte fjernvarmeværket, så kommer vi og ser på sagen.

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Tilmeld

?

Natsænkning
Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene
op igen.

?

Det varme vand
Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55˚C. Ved højere
temperaturer øges risikoen for kalkdannelser.
Tag brusebad. Der går ca. 45 l.vand til et brusebad mod ca. 145 l. til et karbad

 

Temperaturen

21˚C er en ideel stuetemperatur for de fl este. Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeforbrug.
Hold altid døren lukket til kolde rum.

 

 

?

Gulvvarme
Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af
temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning

?

Aflæsning af forbruget
Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit
forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

//